Cobra Film Archiv

     
 

Happy Birthday Türke
Spielfilm 1991

nähere Infos zu diesem Film...

Happy Birthday Türke
 
     
 

     
 
Keiner liebt mich!

Keiner liebt mich
Spielfilm 1994

...nähere Infos zu diesem Film

 
     
 

     
 

Echte Kerle
Spielfilm 1996

nähere Infos zu diesem Film...

Echte Kerle
 
     
 

     
 
Frauen lügen nicht

Frauen lügen nicht
Spielfilm 2000

...nähere Infos zu diesem Film

 
     
 

     
 

Manila
Spielfilm 2000

nähere Infos zu diesem Film...

Manila
 
     
 

     
 
Ballermann 6

Ballermann 6
Spielfilm 2000

...nähere Infos zu diesem Film